Litet vildsvin finnes nu i disken. Skynda, skynda?